ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม BUSINESS MATCHING กับนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น “Online B2B Matching For Thai&Osaka Manufacturing SMEs 2021”

14 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม BUSINESS MATCHING กับนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น “Online B2B Matching For Thai&Osaka Manufacturing SMEs 2021

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00 -16.45 น. 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 
สมัครเข้าร่วม หรือดูรายละเอียดบริษัทญี่ปุ่นได้ที่ http://build.boi.go.th/TH/news/1729/BUSINESS-MATCHING
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทรศัพท์ 02 553 8111 กด 6 
คุณภัทรกฤตย์ ต่อ 8388 
คุณณชนก ต่อ 8436