EECi : แม่เหล็กแห่งใหม่ ของภูมิภาค

20 กรกฎาคม 2564
เมื่อรัฐบาลได้ประกาศแผนอัพเกรดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็น “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนขนานใหญ่เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ท่าเรือ สนามบิน ระบบน้ำ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องการดึงให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นในอนาคต อ่านต่อ >>> https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949201