หาผู้ร่วมทุน บริษัท Greensageinnovations ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมด้าน Biotechnology สินค้าทางการเกษตร

20 กรกฎาคม 2564

หาผู้ร่วมทุน  บริษัท Greensageinnovations ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอด เชิงนวัตกรรมด้าน Biotechnology
สินค้าทางการเกษตร จากประเทศมาเลเซีย

ต้องการหาผู้ร่วมทุนเพื่อยกระดับสินค้าการเกษตรในประเทศไทย
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
คุณณชนก  โทร 02-5538436 Nachanok@boi.go.th