บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

23 กรกฎาคม 2564

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR08RHIBBG6G-M1k3PJNn5GOAxri2zLXpEYiKkQOVhWIVUTyR7PVn8LB-Ys