บีโอไอปรับปรุงเงื่อนไขประเภทกิจการดิจิทัลใหม่ ให้สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น สร้างความยืดหยุ่นในการให้การส่งเสริมฯ แพลตฟอร์มดิจิทัล e - commerce และ e – Marketplace

23 กรกฎาคม 2564
บีโอไอปรับปรุงเงื่อนไขประเภทกิจการดิจิทัลใหม่ ให้สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น สร้างความยืดหยุ่นในการให้การส่งเสริมฯ แพลตฟอร์มดิจิทัล e - commerce และ e – Marketplace  
อ่านต่อที่นี่ จ้า https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR2CI_E6EvbkIyCDJfRYN7FPltBAqxs95iiiFof9Ih8Kve0TykvhuG9aEk4