กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. ขอเชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7

23 กรกฎาคม 2564

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd.  ขอเชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 โดยบริษัทต้องการจัดซื้อชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ Air Conditioner รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://build.boi.go.th/TH/news/1742/7thLink?fbclid=IwAR3YLduv2e9SU5Ek9whlWgYc1FTPry0Nxf2oILM-Fu5-l-bgZDliJ6k5jdU