กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกบูธ "รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง" M-TECH Osaka 2021 JAPAN 6- 8 ตุลาคม 2564

06 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกบูธ "รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง" M-TECH Osaka 2021 JAPAN 6- 8 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://build.boi.go.th/TH/news/1745/M-TECH-Osaka?fbclid=IwAR11OQodbCWTo_FSVhBWavOqqMyThL7HO-5U3UUNAXZcFXeRWgMbOeXCN_8