การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9 "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ มาตรา 36" (1 ก.ย.64) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM***

06 สิงหาคม 2564

การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9 "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ มาตรา 36" (1 ก.ย.64) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM***

บรรยายโดย วิทยากร ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4
(รอบเช้า) เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี  

ติดต่อคุณชาตยา (อ้อ) Mobile 092-9097995

E-Mail : chataya@boi.go.th***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen2AKClfKH_cE7jOHXgXbp4vxF39eDjL-9SbT2Kk6ugfUgXA/viewform