การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 10 "ส่วนสูญเสียเศษซาก และการตัดบัญชี" (1 ก.ย.64) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM***

06 สิงหาคม 2564

การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 10 "ส่วนสูญเสียเศษซาก และการตัดบัญชี" (1 ก.ย.64) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM***

บรรยายโดย วิทยากร ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 และสมาคมสโมสรนักลงทุน IC (ชลบุรี)
(รอบบ่าย) เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี 

***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
 

ติดต่อคุณชาตยา (อ้อ) Mobile 092-9097995

E-Mail : chataya@boi.go.th


ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQn_V93ATX6FH9oNdRK7K43ufckQkZaelJ7IIdX5Pb0loGA/viewform