กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

10 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ขอให้บริษัทที่มีข้อมูลแล้วเข้าไปอัพเดทข้อมูลบริษัทของท่าน
หรือ สามารถลงทะเบียนใหม่ในฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ที่ https://build.boi.go.th/TH/home?fbclid=IwAR1GGOj7mkKpfYlbFK_H_1_-lZqjZfanbX6Yr-TCXVgqrSZsd8_afV5VAFs