บีโอไอ สร้างเครือข่ายไทย-เกาหลี เตรียมแผน EV & Charging สมาร์ทซิตี้

17 สิงหาคม 2564

บีโอไอ สร้างเครือข่ายไทย-เกาหลี เตรียมแผน EV & Charging สมาร์ทซิตี้

อ่านต่อที่นี่่ https://www.prachachat.net/economy/news-733015?fbclid=IwAR1BBKShyWS4F9pOUkemG1AbRisq4gwboNWO5NhVcCCWxUERfc5qkm7aVMU