บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

30 สิงหาคม 2564
 บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG
 เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=boiinfographic&fbclid=IwAR0C8yvp520qN7nEDs4c7y1HkZaU0OIWi5dEZ7JSU_rsJyx9DPqwDjuoB-I