โอกาสช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ในอินโดนีเซีย และเวียดนามสำหรับ SME

21 กันยายน 2564

โอกาสช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ในอินโดนีเซีย และเวียดนามสำหรับ SME

พบกันวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะคะ Investment Ecosystem Division, Thailand Board of Investment, is pleased to invite you to join an online seminar “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region: “The New Channel in the Covid-19 Era & Beyond the Next Normal” in SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition. September 23rd, 2021 (Thursday) Time: 13.00 – 16.30 hrs.

Register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHCzWGydR-RrjEZ9NuSaGK-Q0uWYRqgyFq2wrneY0CdqUuSA/viewform