บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

27 กันยายน 2564

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขอบข่ายให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มสำหรับ
-รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
-รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
-รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
เพิ่มประเภทกิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
****ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง