บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

04 ตุลาคม 2564

บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจการห้องเย็น หรือ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
-กรณีใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ยกเว้นแอมโมเนีย
- กรณีใช้แอมโมเนีย
- กรณีใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่สารทำความเย็นธรรมชาติ
*** สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS
- เพิ่มประเภทกิจการ(ใหม่) กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
- ปรับปรุงเงื่อนไข กิจการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129254&language=th&fbclid=IwAR0BNuWLodzsxXXOmDAmuXdHFxi6SHKp-KGUpuwpXsTjZGIw1g0QdFN1z4k