BOI ปลดล็อก Local Content 30% ลงทุนใช้หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติในโรงงาน

12 ตุลาคม 2564

บอร์ดบีโอไออนุมัติมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะ ใช้หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติในโรงงานได้ หวังดันไทยสู่ ก้าว Industry 4.0 ผู้ประกอบการไม่ต้องเข้าเงื่อนใช้ local content 30% ได้ยกเว้นภาษี 3 ปี สัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุง คาด 10,000 โรงงานใน EEC ได้อานิสงส์เพียบ ทั้งนี้บอร์ดยังต่ออายุมาตรการ SMEs อีก 1 ปี ยื่นขอบีโอไอได้ถึงสิ้นปี’65

อ่านต่อที่นี่ >>> https://www.prachachat.net/economy/news-779905