บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-กันยายน 64)

14 ตุลาคม 2564

บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564  (มกราคม-กันยายน 64)

มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,273 โครงการ มูลค่าลงทุน 520,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 140 %
คำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ลงทุนสูงสุด
-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 77,210 ล้านบาท
-อุตสาหกรรมการแพทย์ 59,210 ล้านบาท
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยื่นขอบีโอไอ มูลค่าลงทุน 372,068 ล้านบาท 
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129511&language=th&fbclid=IwAR2OqCxZ5nSlGJQ3JORjLk5hg4v2EzUKeNka1piIH5LMaZKll35P9ZwAMUQ