นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

21 ตุลาคม 2564
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 อันจะมีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน สร้างให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน