สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลงทุน ในหัวข้อ "THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND".

21 ตุลาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลงทุน ในหัวข้อ "THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND".

https://www.youtube.com/watch?v=8K0WcakoK60