BOI go Green ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

21 ตุลาคม 2564

BOI go Green ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

คณะกรรมการการลงทุนแห่งประเทศไทยหรือ BOI ได้เสนอสิ่งจูงใจการลงทุนหลากหลายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพสีเขียวหรือ BCG อย่างครอบคลุมตามแนวคิดธุรกิจหลักสามประการซึ่งมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่าที่สุดวัสดุรีไซเคิลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการกระทําระดับโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ