เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว Fast Charge สาธารณะสำหรับรถไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์ในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็น xEV Leader เสริมความแข็งแกร่งของ EV Ecosystem ไทย

08 พฤศจิกายน 2564
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว Fast Charge สาธารณะสำหรับรถไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์ในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็น xEV Leader เสริมความแข็งแกร่งของ EV Ecosystem ไทย
อ่านต่อที่นี่ https://www.posttoday.com/economy/news/667506