บีโอไอ ปารีส และบีโอไอ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมจัด webinar ในหัวข้อเรื่อง Business and Investment Opportunities in the Electrical Vehicle Sector in Thailand.

15 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอ ปารีส และบีโอไอ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมจัด webinar ในหัวข้อเรื่อง Business and Investment Opportunities in the Electrical Vehicle Sector in Thailand.

 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 เวลา10.00-11.30น. (Central European Time) ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย 16.00น.–17.30น.