นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ (ผทภ.4) และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว รับคณะจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อมาศึกษาดูงานโครงการและการดำเนินงานของ ศทภ.4 (BOI แหลมฉบัง) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2

15 พฤศจิกายน 2564
นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ (ผทภ.4) และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว  รับคณะจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อมาศึกษาดูงานโครงการและการดำเนินงานของ ศทภ.4 (BOI แหลมฉบัง) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2