เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัท Korea Land and Housing Corporation และผู้แทนจากอมตะซิตี้

18 พฤศจิกายน 2564

เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัท Korea Land and Housing Corporation และผู้แทนจากอมตะซิตี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างนิคมเกาหลี Smart City ในไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี  

ทั้งนี้ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ หรือระบบอัจฉริยะ Smart City  เป็นหนึ่งในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี