เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา Virtual Forum "เปิดความสำเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน”

18 พฤศจิกายน 2564

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา Virtual Forum "เปิดความสำเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น.
สัมมนาผ่านระบบ Zoom
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1ucfl8H2dsTg0tlkc2Tnu0uOIqdRDk--H?fbclid=IwAR2nRWCxzZ1Mf-sWX_aiTdD25ID6079dH-gEX1eMPT70viS85vrOP2n5VJ8