ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2564

ประกาศ >>>>   Job BOI.pdf  
จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2564 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 1  ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  (ชลบุรี) และทางเว็บไซต์ https://chonburi.boi.go.th/ ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ >>>>>   BOI.pdf 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในเวลาราชการ  038-404900 
อีเมล์ chonburi@boi.go.th