​บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2564

บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก
อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น

ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Transmission
หากสนใจติดต่อ อัจฉราพรรณ
E-mail: addcharapun@boi.go.th
โทร 02 553 8111 ต่อ 6111