เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผทภ. 4 (นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ) และนายนันทวุฒิ อักษรแก้ว รับคณะและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้า การลงทุน ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภากตะวันออก (อีอีซี)

26 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผทภ. 4 (นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ) และนายนันทวุฒิ อักษรแก้ว รับคณะและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้า การลงทุน ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภากตะวันออก (อีอีซี)ให้แก่ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย – จีน และหอการค้าไทยในจีน ณ ห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบัง