บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV

26 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร 
เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV