โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Power Plant ของ GPSC

02 ธันวาคม 2564

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Power Plant ของ GPSC ตั้งอยู่ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อรับเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.โดย GPSC เป็นผู้ลงทุนและดำเนินกิจการ 100%

อ่านต่อที่นี่ https://www.posttoday.com/economy/news/669679