EA โชว์ความสำเร็จ New S-Curve ครั้งใหญ่เดินเครื่องโรงงานผลิตแบตลิเทียมไอออนครบวงจรกำลังผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หนุนไทยฮับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

13 ธันวาคม 2564

EA โชว์ความสำเร็จ New S-Curve ครั้งใหญ่เดินเครื่องโรงงานผลิตแบตลิเทียมไอออนครบวงจรกำลังผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หนุนไทยฮับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า ในอนาคตมีแผนขยายกำลังผลิตแบตเตอรี่ให้ได้50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีหวังให้ EA สู่ผู้นำด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียน ที่สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบสำรองไฟฟ้าได้เองครบทุกกระบวนการ ดันประเทศไทยขึ้นแท่นพร้อมเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค