บีโอไอขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ ด้วยความปรารถนาดีที่จะมอบความสุขให้แก่กัน โดยร่วม "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพรก็เพียงพอ" ขอบคุณค่ะ

13 ธันวาคม 2564

 บีโอไอขอความร่วมมือ  "งดรับของขวัญ" 
ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ 
ด้วยความปรารถนาดีที่จะมอบความสุขให้แก่กัน 
โดยร่วม "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพรก็เพียงพอ" 
ขอบคุณค่ะ