พพ.เดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน เปิด 2 โครงการทุ่มงบกว่า 430 ลบ. จูงใจปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน มั่นใจเกิดเงินลงทุนหมุนเวียน 2,300 ล้านบาท

14 ธันวาคม 2564

พพ.เดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน เปิด 2 โครงการทุ่มงบกว่า 430 ลบ. จูงใจปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน มั่นใจเกิดเงินลงทุนหมุนเวียน 2,300 ล้านบาท

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างการเร่งขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และขนส่ง ผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยมีวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 430 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ Startup และภาคขนส่ง ได้เกิดลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมผลักดันให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการ เป็นต้นแบบมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อขยายผลต่อไป