แปลง “ความเย็น” เป็น “กำไร” ปตท.-บีไอจี ผุดโรงแยกอากาศ ASU

20 ธันวาคม 2564

แปลง “ความเย็น” เป็น “กำไร” ปตท.-บีไอจี ผุดโรงแยกอากาศ ASU

โรงแยกอากาศ ASU ของบริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด หรือ MAP ที่เพิ่งเปิดดำเนินการไปเมื่อเดือนกันยายน 2564 จากความร่วมมือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ร่วมลงทุนด้วยงบประมาณ 2,000 ล้านบาทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง