มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมการลงทุน SMEs ไทย

20 ธันวาคม 2564

มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมการลงทุน SMEs ไทย

*****เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
-รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปีตามประเภทกิจการ 
-รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของเกณฑ์ทั่วไป
-ลงทุนในนิคม/อุตสาหกรรม รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอีก 1 ปี
-ลงทุน 20จังหวัดรายได้ต่อหัวต่ำ รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอีก 3 ปีหรือรับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% อีก 5 ปี สำหรับกลุ่ม A1และ A2