อนุกรรมการบริหารอีอีซีประกาศความคืบหน้า 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC เตรียมเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา EEC เฟส 2 ปี 2566 – 2570 เข้าบอร์ดใหญ่ 7 ม.ค. ชี้เพิ่มจ้างงาน 2 หมื่นตำแหน่งต่อปี ลดค่าใช้จ่ายเดินทางปีละ 4 พันล้าน

23 ธันวาคม 2564

อนุกรรมการบริหารอีอีซีประกาศความคืบหน้า 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC เตรียมเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา EEC เฟส 2 ปี 2566 – 2570 เข้าบอร์ดใหญ่ 7 ม.ค. ชี้เพิ่มจ้างงาน 2 หมื่นตำแหน่งต่อปี ลดค่าใช้จ่ายเดินทางปีละ 4 พันล้าน