ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรณะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

06 มกราคม 2565

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรณะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 (COVID-19).pdf