บริษัทอินโด “Karya Timur Jaya” หาผู้ร่วมทุนไทย ประมูลจับสัตว์น้ำ

19 มกราคม 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จ้า
บริษัทอินโด “Karya Timur Jaya” หาผู้ร่วมทุนไทย ประมูลจับสัตว์น้ำ

บริษัท Karya Timur Jaya (ในนาม PT. Indo Usaha Bersama) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการประมง มีแผนเข้าประมูลการจับสัตว์น้ำ โควต้าประมาณ 2.26 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 46 พันล้านรูเปีย ณ บริเวณ Arafura Sea (ทะเลอาราฟูรา)
- บริษัทต้องการหาผู้ร่วมทุนจากภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษาและแปรรูปอาหารทะเล โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย จะเปิดให้ภาคเอกชนประมูลประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้
****ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 Email: jkt@boi.go.th