​บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-ธันวาคม 64)

04 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-ธันวาคม 64)
-มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,674 โครงการ มูลค่าลงทุน 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 59 %
-คำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ลงทุนสูงสุด
-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 104,490 ล้านบาท
-อุตสาหกรรมการแพทย์ 62,170 ล้านบาท
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 48,410 ล้านบาท
**การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยื่นขอบีโอไอ มูลค่าลงทุน 455,331ล้านบาท