​มติบอร์ดบีโอไอ วันที่ 3 ก.พ. 2565

03 กุมภาพันธ์ 2565

มติบอร์ดบีโอไอ วันที่ 3 ก.พ. 2565 

พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
1.ปรับมาตรการส่งเสริมลงทุนภาคเกษตรผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาค
2. ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูง 6.4 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมาย – BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม