เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ"

04 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ" โดยมีนางสาวอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย