ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “AUTOMATION EXPO 2022” งานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับระบบอัตโนมัติไว้อย่างครบวงจร วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จ. ชลบุรี

11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “AUTOMATION EXPO 2022” งานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับระบบอัตโนมัติไว้อย่างครบวงจร วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จ. ชลบุรี

ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ในการแสดงสินค้า ดังนี้
-AUTOMATION & ROBOTICS
-DIGITAL FACTORY
-TOOLS & SUPPLY
-SYSTEM INTEGRATOR
-WAREHOUSE & LOGISTICS
-INDUSTRIAL METROLOGY
-METAVERSE MANUFACTURING: พื้นที่สาธิตโรงงานเสมือนกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้วย Metaverse
-SPRINGBOARD VENTURE: รวมสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตยุคดิจิทัล
-NEXT-GENERATION STARTUP PAVILLION: รวมผู้ประกอบการ Startup ชาวไทยที่มาพร้อมให้คำปรึกษา-บริการ ด้วยโซลูชันอันล้ำสมัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงผู้ผลิตรายใหญ่

* ยังมีการสัมมนาด้านอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟังฟรี เพื่อให้ความรู้ให้กับบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม กว่า 30 หัวข้อ

ลงทะเบียน  https://www.thailandindustrialforum.com/i-regist/index.php?r=register&project=0-64-001&refer=part