เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผทภ.4 ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

17 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีการหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่