การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (ช่วงเช้า) "เรื่อง วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36"

18 กุมภาพันธ์ 2565

การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (ช่วงเช้า)
"เรื่อง วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36" 


***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** 
หัวข้อเรื่อง "วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36"  ครั้งที่ 2/2565 (ช่วงเช้า) เวลา 09.00 – 12.00 น.
บรรยายโดย วิทยากรเจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIp5XspscKazoWNROBqrmbFWkLAyACNcehVelcO2ZavtdAIg/viewform