การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (ช่วงบ่าย) "เรื่องส่วนสูญเสีย/เศษซาก และการตัดบัญชี"

18 กุมภาพันธ์ 2565

การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (ช่วงบ่าย)
"เรื่องส่วนสูญเสีย/เศษซาก และการตัดบัญชี" 


***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** 
หัวข้อเรื่อง "ส่วนสูญเสีย/เศษซาก และการตัดบัญชี" ครั้งที่ 3/2565 (ช่วงบ่าย) เวลา 13.30 – 16.30 น.
บรรยายโดย วิทยากรเจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา เวลา 13.30 – 16.30 น.
ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFFSK56k0YdJ0RyzL-zNbma7HWRJafT6aAgXfzTIu4vPEdQ/viewform