โลกของเราได้รับผลกระทบจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วเกิดกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากมาย ทั้งควันพิษ ฝุ่น PM 2.5 และอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าจึงได้รับความสนใจมากขึ้น

21 กุมภาพันธ์ 2565
โลกของเราได้รับผลกระทบจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วเกิดกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากมาย ทั้งควันพิษ ฝุ่น PM 2.5 และอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าจึงได้รับความสนใจมากขึ้น บีโอไอ เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2560 และปรับปรุงนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ซึ่งปัจจุบันมีตั้งแต่ การประกอบยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท