บีโอไอหนุนเอกชนลงทุนเพิ่ม รับ “สิทธิประโยชน์ท็อปอัพ”

22 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอหนุนเอกชนลงทุนเพิ่ม รับ “สิทธิประโยชน์ท็อปอัพ”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอในปัจจุบัน นอกจากจะให้สิทธิประโยชน์แก่โครงการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนแล้ว ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนรายเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้ว ให้ลงทุนเพิ่มเติมบางส่วนในโครงการเดิม โดยสามารถนำเงินลงทุนนั้น มาขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบีโอไอได้ ผ่าน 2 มาตรการคือ (1) Merit-based Incentives และ (2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

อ่านต่อที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-869837