งานแถลงข่าวการจัดงาน SUBCON THAILAND EEC Edition 2022 และงาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MIRA)

23 กุมภาพันธ์ 2565
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน SUBCON THAILAND EEC Edition 2022 และงาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MIRA) ณ สวนลอยฟ้า ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา