GPSC - อรุณ พลัส ส่ง นูออโว พลัส ลุยตลาดรถ EV วางเป้าผลิตแบตฯระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง หนุนกลุ่ม ปตท.ขับเคลื่อนขึ้นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

01 มีนาคม 2565

GPSC - อรุณ พลัส ส่ง นูออโว พลัส ลุยตลาดรถ EV วางเป้าผลิตแบตฯระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง หนุนกลุ่ม ปตท.ขับเคลื่อนขึ้นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ ระหว่างบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) เพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  การผลิต การศึกษา วิจัย และดำเนินการการพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ให้กับ NUOVO PLUS โดยคาดว่าการดำเนินการโอนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,428 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน โดยมุ่งเป้าหมายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ 5-10 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี ในปี 2573 
อ่านต่อที่นี่  https://www.posttoday.com/economy/news/676885