2 มีนาคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ.กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kim Hyun Tae, Director-General, KOTRA Bangkok

02 มีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kim Hyun Tae, Director-General, KOTRA Bangkok ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลเกาหลีประจำประเทศไทย และ Ms. Lee, Jungju, Commercial Attache สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนจากเกาหลีใต้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต